Депо ТБО

Description of your first forum.

Депо ТБО

Postby kro » Wed Jul 23, 2014 10:02 am

Ако се чудите къде във София да си изхвърлите, така наречните-твърди битови отпадъци(ТБО), след като сте разбили час от апартамента ви:)
мястото е: депо Враждебна.

Депото има сайт, който е много странен: http://depo-vrajdebna.com/, но пък си има информационна брошура:) Това е линка към нея:

http://depo-vrajdebna.com/images/Email/ ... .02_ok.pdf


Не знам, защо самата брошура не са я написали на сайта а трябва да е на pdf, ето каква информация дава тя:

"Генерираните на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район"Кремиковци". Теренът с площ от 411 дка. е предоставен на"СОФИНВЕСТ" ЕООД за стопанисване и управление.
Отчитайки есплоатационния капацитет на площадката и в изпълнение на нормативните изисквания за частична повторна употреба на преработените строителни отпадъци, дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ - София следните проекти:
- Работен проект за рекултивация на депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна;
- Изграждане на Център за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
- Работен проект за рекултивация на нарурешни терени(бивша кариера за инерни материали в кв. Враждебна), намираща се в съседсвто на депото.

С реализацията на трите проекта ще се изпълни краткосрочна и средносрочна стратегия на "СОФИНВЕСТ" ЕООД за решаването на проблема със сторителните отпадъци, която се състои в драстично намаляване на обема на депонираните отпадъци.
В периода от десет години между 1998 и 2008г. на депото са депонирани 2 218071 м3 строителни отпадъци и 6 145 694 м3 земин маси, като тенденцията е увеличаването на количеството през всяка сладваща година. В тази връзка е създаден и се разработва Център за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, които представляват:
- разпределителна площадка за оползотворяване и трошачно-сортировачни машини с магнитен сепаратор, на която отпадъците, се разделят, сортират и предават за последващо рециклиране и оползотворяване.
- Площадка с Инсталация за натрощаване и сортиране на строителни отпадъци.


Цени за отпадъци, може да наметите тук:
http://sofinvest.org/vazhni-novini/93-v ... ovini.htmlСофия, кв. Враждебна,
тел: 0888065117; 0889588830; 0885086688;

Oще информация за депо Враждебна, може да намерите тук:
http://sofinvest.org/depo-vrazhdebna.html

Офис СОФИНВЕСТ ЕООД
гр. София 1309, Зона Б-19 бл. 15-16 вх. Б
тел: 02/981-02-62; 02/988-28-73
факс: 02/988-44-27
e-mail: info@sofinvest.org
sofinvesteood@gmail.com

http://www.sofinvest.org
Сметище за твърди битови отпадъциkro
 
Posts: 361
Joined: Mon Oct 15, 2012 11:01 am

Return to Общи дискусии

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron